We leven in een tijd van transparantie. We zien alles van elkaar, zijn ons bewust van de beperkte middelen die we ter beschikking hebben en zijn real time op de hoogte van alles wat er in de wereld gebeurt. Het gevolg hiervan is dat ‘oude’ denkbeelden niet meer standhouden, dat ‘eerlijk en transparant’ belangrijke waarden worden en dat samen zakendoen meer dan ooit gestoeld moet zijn op waardetoevoeging en het bouwen van betrouwbare relaties voor een langere termijn.

Deze ontwikkelingen bieden kansen voor ondernemingen; als je als ondernemer in staat bent om aantoonbaar waarde toe te voegen aan de activiteiten van je klanten, dan ligt er een mooie basis voor de toekomst. Een mooi voorbeeld van dit gedachtengoed is de samenwerking tussen Vaes & Linthorst en Switch. Beide organisaties hebben hun roots in de personele dienstverlening. Vaes & Linthorst is een bekende naam in de regio op het terrein van executive search en detachering van hoger en kader personeel, Switch komt voort uit de jarenlange ervaring op het terrein van organisa- tie ontwikkeling en inrichting van de oprichter. De organisaties vullen elkaar aan en versterken de mogelijkheid om bij de relaties van beide bedrijven te voldoen aan de vernieuwde vraag naar integrale oplossingen voor strategische en personele vraagstukken.

Bundeling

De bundeling van ervaring en expertise biedt de mogelijkheid om de organisatiedoelen te toetsen aan de gekozen strategie, de organisatie zodanig in te richten dat deze volledig aansluit op de doelstellingen, inclusief de personele invulling van management en uitvoering organisatie om de plannen in de praktijk te realiseren. Rob Schmitz, oprichter Switch: “Door mijn ervaring als eindverantwoordelijke in diverse organisaties heb ik meerdere malen doorleefd wat het betekent als je grote koersveranderingen doorvoert. Inmiddels begeleid ik al een aantal jaren ondernemers bij dit soort proces- sen, waarbij ik pas klaar ben als de nieuwe situatie is ingeregeld en geborgd. Dat betekent dat ook de operationele vertaling naar de personele inzet tot mijn pakket hoort. Via die laatste situatie kwam ik in aanraking met Pascal Vaes en Evert Linthorst, en al snel kwamen we tot de ontdekking dat we elkaar goed konden aanvullen.”

Ook Pascal Vaes, mede-eigenaar van Vaes & Linthorst ziet de samenwerking als een verleng- stuk van de diensten die zijn bedrijf aanbiedt: “Onze expertise ligt al jarenlang op het terrein van het zoeken en vinden van directieleden en managers voor onze opdrachtgevers in de regio. We merken dat we een goede band opbouwen met bedrijven, waardoor we ook met onze opdrachtgevers praten over strategische vraag- stukken. De samenwerking met Switch, expert op dit terrein met een stevig trackrecord, is dan ook een logisch gevolg van goed relatiebeheer: wij helpen onze relaties waar en wanneer we kunnen.”

Succesvolle samenwerking

De samenwerking tussen beide organisaties blijkt succesvol, reeds meerdere ondernemers in de regio hebben hiermee hun voordeel gedaan. Van een strategisch advies over organisatie inrichting tot de fysieke inrichting van de operationele uitvoeringsorganisatie, inclusief het uitbesteden van werkgeverschap, zijn voorbeelden van projecten waarvoor de ondernemers tekenen.

Wilt u weten wat de samenwerking voor u kan opleveren, neem dan contact op om een vrijblijvend gesprek te plannen.

Vaes & Linthorst – Pascal Vaes of Evert Linthorst
Wilhelminapark 1 – 5911 EC Venlo
Tel. : 077-3557261 – www.vel.nl

Switch – Rob Schmitz
Johan Termeulenstraat 35 – 5913 RW Venlo
Tel. : 06-29060604 – www.adiabv.nl

Lees de pdf versie van dit artikel op: artikel-sharing-samen-sterker