Persoonlijke Profiel Analyse

Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) geeft inzicht in het werkgedrag van mensen.

De volgende vragen worden beantwoord:
Wat zijn de werksterkten en wat zijn de beperkingen van een persoon? Betreft het een zelfstarter? Hoe communiceert iemand? Wat motiveert deze persoon?

PPA stelt uw medewerkers in staat meer inzicht te krijgen in de geprefereerde werkstijl. Als iemand zich bewust is van het eigen gedrag kan deze persoon optimaal gebruik maken van de werk-sterkten. Mogelijke beperkingen kunnen worden gecompenseerd.

Werkwijze

De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) stelt Vaes en Linthorst, als gecertificeerd afnemer van deze methode, in staat om gedragseigenschappen van kandidaten te vergaren en te analyseren. Met het doel om nog nauwkeuriger vast te stellen of een kandidaat over de juiste eigenschappen beschikt om een bepaalde functie effectief en succesvol te kunnen vervullen. Deze analyse is gebaseerd op de theorie van dr. William Moulton Marston die van de veronderstelling uitgaat dat ieder mens vier fundamentele kenmerken vertoont, te weten:

 • Dominantie
 • Invloed
 • Stabiliteit
 • Conformiteit

En dat ieder mens in wisselende mate over deze karakteristieke basiseigenschappen beschikt, afhankelijk van de situatie waarin deze persoon op een bepaald moment is geplaatst.
Op basis van Marstons theorie heeft Thomas Hendrikson de PPA-methode ontworpen, die al sedert 1950 in Amerika en inmiddels in zo’n 50 landen, waaronder Nederland, wordt gebruikt. De PPA is erkend door de British Psychological Society. Bij het invullen van een PPA krijgen de kandidaten telkens vier woorden voorgelegd, waaruit zij kiezen welk woord het beste èn welk woord het minste bij hen past. Door deze keuzen op een wetenschappelijke manier in kaart te brengen, wordt inzicht verkregen in de manier waarop de persoon zich in zijn of haar werkomgeving zal gedragen. De PPA is geen test. Het is een nauwkeurig onderzochte en gevalideerde psychotechnische methode, die het gedrag van een persoon in de werksituatie typeert.

Het geeft inzicht in:

 • Hoe de persoon zichzelf ziet
 • Hoe de persoon zich onder druk gedraagt
 • Hoe anderen deze persoon zien
 • De Persoonlijke Profiel Analyse geeft inzicht in het werkgedrag van mensen. Sterkte punten worden beter benut en mogelijke beperkingen kunnen worden gecompenseerd

PPA kan worden gebruikt om:

 • Het selectieproces te optimaliseren
 • Inzicht te krijgen in de persoonlijkheid van een kandidaat
 • Personeelsbinding te verhogen
 • Effectief bij te dragen aan een functieselectie
 • Motivatie en gedrevenheid te meten
 • De motivatie te vergroten
 • Het personeelsverloop terug te dringen
 • Een ontwikkelplan op te stellen voor de medewerker

Let op!: PPA is geen analyse van ‘goede’ of ‘slechte’ eigenschappen. Bij invulling zijn dan ook geen ‘foute’ antwoorden mogelijk.
Gebleken is, dat wanneer het functie- en persoonsprofiel een grote mate van overeenstemming vertonen en dus het profiel van de functie past bij dat van de kandidaat, de slagingskans bij sollicitatieprocedures verhoogd wordt tot ruim 90%.