Assessment

In overleg met de opdrachtgever wordt besproken met welk doel het assessment wordt afgenomen.

Werkwijze

In overleg met de opdrachtgever wordt besproken met welk doel het assessment afgenomen wordt. De kandidaat wordt daarna telefonisch uitgenodigd door de assessor, oftewel onze psycholoog. De uitkomst van het assessment geeft een duidelijk beeld van de talenten, vaardigheden, eigenschappen en visie van de kandidaat. Deze uitkomst wordt aangevuld met een analyse opgesteld door de assessor. Dit alles is toegespitst op het doel van het assessment zoals het met de opdrachtgever afgesproken is.

 

Overzicht van het assessment-programma in tien stappen:

1.  Korte kennismaking van kandidaat met de assessor, uitleg programma.
2.  Praktijkcase / Rollenspel toegespitst op het doel van het assessment.
3.  Biografisch levensloop gesprek zelfbeschrijving
     Levensloop, vaardigheden, eigenschappen en ontwikkel punten
4.  Myers Briggs® Type Indicator (MBTI) assessment afname
Semi-geautomatiseerde afname
5.  Psychologisch verdiepingsgesprek
6.  Praktijk – schrijfopdracht – visie
7.  Afrondend gesprek met kandidaat en doornemen vervolgroute.
8.  De concept rapportage ter goedkeuring via e-mail naar de kandidaat.
9.  De kandidaat reageert ter goedkeuring van de rapportage via e-mail
Indien gewenst/noodzakelijk telefonisch contact met kandidaat
10. Definitieve rapportage (toegespitst op het afgesproken doel) aan opdrachtgever
Via e-mail en telefonische toelichting hierop.

Aanvullende informatie:

Het assessment in deze vorm is zeer intensief. Dit zorgt ervoor dat de kandidaat continu geconfronteerd wordt met zichzelf. Gedrag, inhoud, verdieping, persoonlijkheid en de dagelijkse praktijk wisselen elkaar in hoge mate af. Deze werkwijze maakt gebruik van de afnemende mate van energie en focus waardoor de kandidaat zo puur mogelijk zal reageren. Hierop gebaseerd is het programma opgebouwd.

  • Duur totale individuele assessment-programma voor de kandidaat bestaat uit 4 uur.
  • Het assessment vindt plaats op het kantoor van Vaes & Linthorst in Venlo.
  • Het assessment wordt volledig individueel afgenomen.
  • Na het maken van het assessment geeft de kandidaat vooraf toestemming tot rapportage aan de opdrachtgever.
  • Het assessment wordt binnen het afgesproken tijdstip met de opdrachtgever afgerond.