We leven in een tijd van transparantie. We zien alles van elkaar, zijn ons bewust van de beperkte middelen die we ter beschikking hebben en zijn real time op de hoogte van alles wat er in de wereld gebeurt. Het…